M&A

Trygghet når du skal selge bedriften

Incepto gir deg trygghet, i tillegg til bedre pris når du selger bedriften. Når vi tar på oss et nytt prosjekt, er det fordi vi vet at selskapet kan selges til den riktige prisen og med de riktige betingelsene, og fordi vi er dedikerte til å løse oppgaven. Vår bransjeekspertise er innenfor teknologi, consulting og tjenester – i disse bransjene har vi relasjoner til beslutningstakere globalt, med lett tilgang for å presentere nye muligheter. Vår erfaring innbefatter mange internasjonale transaksjoner – vi erfarer ofte at internasjonale kjøpereskaper best verdi for våre kunder.

Mindre enn 1 av 10 selskaper som tilbys for salg blir solgt. Det er mange utfordringer; i teknologi- og consulting-sektoren er hovedgrunnene til en mislykket salgsprosess for dårlige forberedelser, manglende forståelse for potensielle kjøperes tankemåte og behov samt manglende kunnskap om kjøpermarkedet. En av de vanligste feilene som begås er å markedsføre selskapet til bare en håndfull kjøpere. Selv til en lav pris kan du ikke endre en kjøpers manglende interesse når timingen er gal.

Incepto anerkjenner og forstår disse utfordringene, og hjelper deg med å navigere gjennom salgsprosessen ut fra forståelsen av hvilke selskaper som kan være potensielle kjøpere. Incepto dokumenterer verdien av selskapet, og hvordan denne verdien skal kommuniseres til potensielle kjøpere. De neste stegene er å kontakte potensielle kjøpere for å starte dialogen og prosessen med få flere konkurrerende bud på selskapet, forhandle en god pris og gode vilkår og sikre at den krevende Due Diligence-prosessen blir håndtert på en trygg og god måte. Sammen vil vi også formulere den fremtidige verdien og synergiene i kombinasjonen med alle budgivere, for å ha sterkere argumenter for å «bli betalt for fremtiden» – dette er spesielt viktig med teknologibaserte selskaper hvor verdien ligger i fremtidige muligheter.

Når du velger Incepto, forvent at vi utfordrer deg og din virksomhet for å skape det beste grunnlaget for å lykkes med en transaksjon og få en pris over markedsprisen. Typisk vil vi lage en liste med over 100 potensielle kjøpere, og ende opp med fra 3-10 budgivere. Vi vil da forhandle en avtale med budgiveren som tilbyr den beste totalavtalen, med hensyn til selskapets fremtid, pris, evne til å oppnå fremtidige betalinger (earn-out) og andre vilkår. Prosessen vil typisk ta 4-9 måneder i dagens marked.

Lokalkunnskap når du skal kjøpe en virksomhet

Vi kjenner de nordiske teknologi-, consulting og tjeneste-bransjene, og har relasjoner til eiere og ledelse i de fleste selskap som er relevante for et kjøp. Vi vet også hvilke selskaper som vinner markedsandeler, hvilke som har utfordringer og hvilke som ønsker en ny eier. Vi forventer at vi blir så godt kjent med deg som kunde at vi forstår nøyaktig hvordan disse selskapene vil passe inn i din virksomhet.

Når du velger Incepto, forvent at vi utfordrer deg og ditt syn på markedet og bransjen med vår lokalkunnskap og M&A-ekspertise, slik at vi kan hjelpe deg med å gjøre de riktige oppkjøpene, til den riktige prisen, og med så lite risiko som mulig. Typisk vil vi sammen formulere oppkjøpskriterier som en basis for å søke etter potensielle oppkjøpskandidater, og kvalifisere utvalgte oppkjøpskandidater ved å kontakte eierne og sikre at selskapene er for salg. Basert på denne prosessen vil vi typisk ende opp med 5-20 selskaper som passer oppkjøpskriteriene og er tilgjengelige for et oppkjøp. Eierne av utvalgte virksomheter vil så bli kontaktet med intensjon om å starte en kjøpsprosess,.Basert på kulturell «fit» og øvrige kriterier vil vi sammen beslutte en endelig liste over potensielle oppkjøpskandidater. Vi vil så gjennomføre en normal kjøpsprosess, inkludert Due Diligence, for selskapet(ene) med best «fit» / verdiutviklingspotensiale til riktig pris. Prosessen vil typisk ta 4-9 måneder i dagens marked.

Back to Top